Bibliotheek op school

Lezen zien wij als een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Wij noemen onze school dan ook met trots een 'leesschool'. Vanaf dit schooljaar hebben we een bibliotheek op school. Iedere ochtend is er voor alle kinderen de mogelijkheid om boeken te lenen in onze schoolbibliotheek. Per groep zijn er leesbevorderende activiteiten en projecten.

De schoolbibliotheek is één van de bouwstenen in het landelijke programma de Bibliotheek op school. Dit  is een educatieve aanpak waarin scholen structureel samenwerken met de Bibliotheek aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.

    

Jaarlijks worden doelen  bepaald op basis van resultaten, gemeten door een hiervoor speciaal ontwikkelde monitor. Deze meet elk jaar het leesgedrag van leerlingen, het leesbevorderend gedrag van leerkrachten en het leesbevorderingsbeleid van scholen. Daarnaast is de samenwerking tussen de leesconsulent van de bibliotheek en de leescoördinator van de school  een essentieel onderdeel. Samen dragen zij zorg voor een plezierig leesklimaat en initiëren zij werkvormen, projecten en activiteiten rondom lezen. 

Biebnieuws

Biebnieuws 1

Biebnieuws 2 en Tips van Matilda

Biebnieuws 3

Biebnieuws 4 (nieuw)

Flyer mediawijsheid

 

 

Schoolwise CNS de Groenling