Informatie over de MR/SAR

Wat is de MR?

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR (medezeggenschapsraad). Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS).

Vergaderingen zijn voor ouders en personeel van de Groenling gewoon toegankelijk, ook als je geen lid bent van de MR. De vergaderingen van 2017 / 2018 zijn gepland op 13 september, 21 november, 7 februari, 10 april en  13 juni. Aanvang om 19.30 uur   Wees welkom!

 

Wie zitten in de MR?

De medezeggenschapsraad bestaat uit 3 ouders: Anet Jansen (de moeder van Teun en Yvon) , Michiel v Deursen (vader van Marit en Jelte) en David Alberts (vader van Matthias) en 3 leerkrachten: Jenien Kraai, Linda Fix en Janneke Boers. De MR vergadert 5x per jaar.

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over onderwerpen zoals:

  • personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • het schoolplan
  • de besteding van geld en gebouwen
  • het vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • veiligheid (in en rond de school)

Om voldoende kennis van het MR gebeuren te hebben, hebben alle MR leden een speciale basiscursus gevolgd. Ieder nieuw lid dat toetreed, volgt deze cursus ook om goed thuis te zijn in het reilen en zeilen van de MR.

Wat zijn de bevoegdheden?

Instemmingsrecht onderwijs: zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel hebben instemmingsrecht over zaken die voor hen van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

Adviesrecht onderwijs: in een aantal gevallen moet de directie advies vragen aan de medezeggenschapsraad over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen en het aanstellingsbeleid en het ontslagbeleid van het personeel. De directie moet serieus reageren op ieder advies dat de medezeggenschapsraad geeft, maar hoeft de adviezen niet over te nemen.

 

De MR voor ouders

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De MR kan namens ouders en personeel aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kom je in de MR?

De ouders in de oudergeleding worden door en uit de ouders van de school gekozen. Alle ouders mogen zelf kiezen (actief kiesrecht) en zich verkiesbaar stellen (passief kiesrecht). Als er meer kandidaten zijn voor de beschikbare plaatsen in een geleding, worden er verkiezingen uitgeschreven. Elk ouderlid neemt voor drie jaar zitting in de MR, maar mag zich vervolgens voor nog een termijn verkiesbaar stellen.

Wat is het verschil met de schooladviesraad?

De MR en de schooladviesraad spannen zich in om samen met het team van de Groenling een goede school te maken en te houden. De schooladviesraad bestaat uit ouders die adviezen geven over allerlei schoolse zaken. De MR houdt zich meer bezig met het beleid en de organisatie van de school.

Communicatie

Wij willen als MR graag een goede en open communicatie tussen directie, ouders, personeelsleden en leerlingen. Transparantie houdt onder andere in dat wij van elke MR vergadering de agenda en notulen via de website publiceren.

Mocht je contact willen zoeken met de MR,  dan zijn wij per mail goed te bereiken:  l.fixDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit schooljaar volgen we binnen de MR de ontwikkelingen van passend onderwijs op de voet. Wil je meer informatie over passend onderwijs in onze regio dan raden wij je aan de website van het samenwerkingsverband eens te bekijken! De MR probeert op de hoogte te blijven door allerlei actuele informatie rondom onderwijs goed te volgen. 

 De website van ouders van waarde is vanuit dat oogpunt zeer de moeite waard om eens te bekijken!

Wij hopen dit schooljaar de goede samenwerking voort te zetten!.

 

Wat is de SAR

Schooladviesraad: Dit is een groep ouders die een 4-tal keer per jaar samen met de directie het reilen en zeilen van de school doorneemt. De directie kan plannen of ideeën bespreken met deze ouders en om advies vragen. De leden van de schooladviesraad kunnen geluiden die ze vanuit de ouders horen, delen met de directie en met de MR. We hopen op deze manier steeds meer vorm te geven aan “het samen school zijn.” 

Wie zitten er in de SAR?

Julian Aarten (de vader van Lucas en Matthias) Vanessa Oudhoff (de moeder van Julia en Nikki) Jeanette v/d Spek (de moeder van Maarten en Lucas) en Gerdie van Spijker (de moeder van Emma) en Eelko Merkus (de vader van Sander, Ivo en Leoni).