Spectrum (plusklas)

Binnen scholenvereniging IRIS streven we na dat elk kind gemotiveerd blijft om te leren, ongeacht zijn/haar capaciteiten. Voor  (hoog) begaafde leerlingen blijkt dat soms lastig en dan is een aanpassing van het onderwijsaanbod gewenst. (Hoog) begaafde leerlingen kunnen dan door de school aangemeld worden voor IRIS Spectrum.

IRIS scholen vereniging heeft 2 plusklassen (Spectrum) die op  maandagochtend bij elkaar komen in basisschool “De Wegwijzer” in Kampen. Er is een plusklas groep 5-6 en een plusklasgroep 7-8, die beide maximaal 15 leerlingen van de verschillende IRIS-scholen op kunnen nemen.

In Spectrum ligt de nadruk  op zelfverantwoordelijk leren en het ontmoeten van ontwikkelingsgelijken, daarnaast gaat het lesstofaanbod omhoog in moeilijkheid en hoeveelheid, daardoor leren de (hoog) begaafde leerlingen o.a.  hulp vragen, doorzetten en fouten maken.